logo logo

مجلة شهرية عربية عالمية , مجلة البيلسان

أهلا بكم

العنوان : شارع

Call: 960-963-963 (Toll-free)

[email protected]
شعراء العصر العباسي

قصيدة ولم تر عيناي من قبله الشاعر جمال الدين بن مطروح

ولم تر عيناي من قبله


كتابا حوى بعض ما قد حوى


كأن المباسم ميماته


ولا ماته الصدغ لما التوى


وأعينه كعيون الحسان


تغازلنا عند ذكر الهوى


كتاب نشينا بألفاظه


ذروا ذكر أمر الحمى واللوى